Skip to main content

Nipt për apartamentet me qira, nga 1 nëntori, “informalët” do të paguajnë 20% TVSH mbi komisionin

Related News