27/01/2023

Të jesh president i Shteteve të Bashkuara të Amerikës është sigurisht një punë e vështirë, që kërkon një inteligjencë të caktuar .

Si njeriu më i fuqishëm në botë ai merr vendime që do të përcaktojnë rrjedhën e vendit, ndërkohë që mund të kenë edhe pasoja ndërkombëtare.

Për më tepër, për t’u zgjedhur President, fillimisht duhet një karrierë e gjatë dhe e suksesshme në politikë, biznes, drejtësi ose në çdo fushë tjetër që kërkon një IQ të lartë .

Natyrisht, por jo të gjithë ata që u ulën në karrigen e zyrës ovale kishin të njëjtën inteligjencë, disa e kishin më të lartë e disa më të ulët.

Koeficienti i Inteligjencës (IQ) përdoret për të matur përafërsisht inteligjencën e një individi në raport me pjesën tjetër të popullsisë.

IQ i secilit person është llogaritur nga disa metoda, të cilat zakonisht përfshijnë teste me pyetje apo procedurave të përcaktuara objekte.

Dhe për ta kuptuar më mirë, le të themi se një numër rreth 100 është mesatarja e inteligjencës njerëzore, ndërsa dikush që ka një IQ mbi 140, atëherë i përket gjeniut.

Së pari, siç vëren Scientific American , nocioni se një test mund të matë me saktësi inteligjencën e dikujt shpesh sfidohet dhe së dyti, se aftësia e një personi për të përcaktuar inteligjencën e një personi disa shekuj pas vdekjes mbart me vete mundësinë e gabimit.

Sipas Money Wise , në vitin 2015 një studiues nga Universiteti i Kalifornisë shqyrtoi në detaje vendimet e të gjithë Presidentëve të mëparshëm dhe vendosi një IQ specifike për secilin.

Në hulumtimin e tij ka presidentë amerikanë me IQ që arrijnë në 160, ndërsa ka edhe dikush që është në 120 , vetëm dy pikë mbi mesataren e inteligjencës së një të diplomuari në një universitet amerikan (është rreth 118).

Dhe Presidenti i SHBA-së me pikët më të ulëta nga kërkimi i Universitetit të Kalifornisë tregon Ulysses S. Grant , presidenti i 18-të në historinë amerikane që mbajti atë pozicion nga 1869 deri në 1877.

IQ-ja e tij e vlerësuar ishte në 120 , që sigurisht konsiderohet e ulët për një President.

Si fëmijë, Grant nuk ishte shumë i interesuar për shkollën, ndërsa shokët e klasës i kishin vënë pseudonimin “i padobishëm”.

Megjithatë, duket se më vonë ai ra në dashuri me librat, ndërsa arriti të diplomohej në West Point , akademinë ushtarake amerikane.

Koha e tij në Zyrën Ovale ishte plot korrupsion dhe paaftësi dhe shembulli më serioz ishte dështimi i tij për të parandaluar panikun financiar të 1873.

Një ngjarje që e çoi në një recesion të thellë në vend, me miliona amerikanë që falimentuan, përfshirë dhe Grant.