27/01/2023

Komiteti i Ekspertëve mendon se niveli i masave shtrënguese do të mbetet i njëjtë. Ajo që Komiteti tërheq vëmendjen është zbatimi me rigorozitet i tyre.

Komiteti i Eksprtevë të vaksinimit sugjeron që do të vazhdojë të mbetet prioritet mbulimi i popullsisë me dozën e parë dhe të dytë të vaksinës për ata që nuk e kanë bërë.

Njëkohësiht vendos që qytetarët që janë mbi 60 vjeç të bëjnë dozën e tretë të vaksinës jo më herët se 6 muaj që kanë bërë dozën e dytë duke filluar nga data 1 Nëntor.

Fëmijët mbi 16 vjeç do ftohen për t’u vaksinuar me rekomandimin e mjekut të famljes ose pediatër duke flluar nga data 1 Nëntor. Gjithashtu  edhe fëmijët që janë 12-15 vjeç që paraqesin sëmundje të uljes së imunitetit.