Detyrim edhe për emigrantët! Projektligji për banesat, deklarimi i adresës brenda 6 muajve, ndryshe refuzim shërbimi!

Projektligjin e ri për sistemin e adresave pritet të miratohet brenda vitit 2023 dhe do të aplikohet në vijim të 2024. Qëllimi i tij është që, të zgjidhë të gjitha problematikat në lidhje me deklarimet e pasakta të bëra për adresat nga ana e qytetarëve dhe do të unifikojë shërbimet në një adresë të vetme. Menjëherë pas miratimit, brenda 6 muajve të gjithë shtetasit shqiptar që jetojnë në Shqipëri dhe jashtë, duhet të deklarojnë adresën e tyre të saktë, në të kundërt do t’ju refuzohet shërbimi.

Projektligjin e ri për sistemin e adresave, i cili pritet të miratohet brenda vitit 2023 dhe të aplikohet në vijim të vitit 2024, do të zgjidhë të gjitha problematikat në lidhje me deklarimet e pasakta të bëra për adresat nga ana e qytetarëve dhe do të unifikojë shërbimet në një adresë të vetme. Menjëherë pas miratimit, brenda 6 muajve të gjithë shtetasit shqiptar që jetojnë në Shqipëri dhe jashtë, duhet të deklarojnë adresën e tyre të saktë, në të kundërt do t’ju refuzohet shërbimi.

Drejtor i Përgjithshëm i  Gjendjes Civile, Vangjush Stavro sqaroi hapat që do të ndiqen për vënien në zbatim të projektligjit në lidhje me deklarimin e adresave të banesave, ndërtesave.

“Me projektligjin e ri për sistemin e adresave, ne i japim fuqi të plotë regjistrit kombëtar të adresave, i cili është baza shtetërorë dhe baza unike ku çdo institucion dhe çdo shtetas duhet t’i referohet për të identifikuar një adresë. Pra ne kemi identifikuar që kemi një problem, ku disa institucione kanë adresa të ndryshme për shtëpinë e dikujt. Në këtë mënyrë duke referuar të gjitha institucionet bazës kombëtare të adresave, që do të jetë regjistri kombëtar i adresave, atëherë do të kemi një adresa për një shtëpi, ndërtesë apo çfarëdo qoftë. Në mungesë të kësaj baze kombëtare, secili institucion  për të kryer veprimtarinë e tij, ka regjistruar adresën në bazë të dijenisë së tyre dhe me këtë projektligj do të unifikohen ky shërbim dhe në këtë mënyrë shtetasit do të kenë një adresë të vetme. Problemi që ne duam të zgjidhim nuk është vetëm problem teknik, por edhe problem edukativ që çdo shtetas duhet të ketë gjithsej një adresë të vetme”, u shpreh Stavro.

Përveç efikasitetit, prakticitetit dhe saktësisë që regjistri kombëtar i adresave do t’ju sigurojë institucioneve, Stavro tha se ky projektligj ndihmon edhe në korrigjimin e deklarimeve të pasakta.

Teksa theksoi rëndësinë dhe domosdoshmërinë e deklarimit të adresës brenda afatit 6 mujor që do t’ju lihet shtetasve shqiptarë brenda dhe jashtë vendit, Stavro tha I ftuar në Report Tv, se do të ketë bllokim të shërbimeve në rast mosdeklarimi.

“Avantazhi që do të ofrojë regjistri kombëtar i adresave, pasi nuk do të jetë vetëm sistemi që do të ketë të regjistruara të gjitha adresat por edhe nuk do të kemi më deklarime të pasakta. Në rast ndryshimi të adresës së shtëpisë, e ka të detyrueshëm çdo shtetas shqiptarë të deklarojë adresën e re, nëse nuk e bën nuk i ofrohen shërbime. Afati i deklarimit është 6 muaj dhe në momentin që lëviz nga një vend në tjetrin, duhet të deklarojë sa më parë ndryshimin e banesës.”

“Për shtetasit që banojnë jashtë vendit, përmes e-albania mund të deklarojë adresën e tyre. Ka ligj të veçantë për deklarimin e adresës nga ana e shtetasve që jetojnë jashtë vendit. Jemi të interesuar që të deklarohet vendbanimi kryesor por nëse ka edhe sekondarin”, tha Stavro.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com