22.5 C
Tirana
Monday, 15 August, 2022

Absurditeti i akuzave për Kardhiq-Delvinë: Berisha tenderoi 3 lote, në 4 vite nuk përfundoi dot asnjë

Një rrugë për të cilën qeveria Berisha pagoi vetëm 25% të punimeve të kryera
dhe nuk e përfundoi kurrë. Dhe si të mos mjaftonte kjo, vetëm pak ditë para hapjes për qarkullimin e automjeteve të këtij aksi, një ndër më të rëndësishmit sa i takon zhvillimit të turizmit në vend, opozita ka nisur refrenin e përhershëm, atë të hedhjes së baltës duke u përpjekur të bëjnë pis një tjetër vepër, që në fakt, sipas afateve, duhet ta kishin ndërtuar ata.

Por, si shumë punë të tjera, edhe kjo rrugë që lidh Gjirokastrën me Sarandën, ata që e nisën nuk arritën dot të lidhnin as dy fshatra që shtrihen përgjatë këtij aksi, sot po mundohen të ngrenë tymnajën, duke recituar shifra që as vetë nuk i besojnë.

Por, si qëndron e vërteta përmes shifrave dhe fakteve, të cilat janë kokëfortë dhe të pamohueshme nga askush.

1. Opozita pretendon se, kur ishte në pushtet, në 7 muaj ndërtoi lotin e parë të rrugës Kardhiq-Delvinë duke e shitur si punë të qeverisë së saj.
E vërteta: Në vitet 2007-2008, qeveria e kohës projektoi dhe tenderoi rrugën Kardhiq-Delvine për të tetë lotët e saj. Kontraktoi dhe nisi zbatimin për tre lotet e para, të cilat shtrihen në terren tërësisht fushor, dhe me trase gati, në dhjetor 2007.
Gjatë gjithë vitit 2008, u çel një fond nga buxheti i Shtetit për vetëm 100 mijë lekë! Në katër vitet qe pasuan, 2009 deri në shtator 2012, nga qeveria e Partisë Demokratike iu paguan kontraktuesve privatë 3.6 milionë euro ose vetëm 25% të punimeve të kryera. Në total këto punime kapnin vlerën totale të 15 milionë eurove.
Edhe pse loti i parë ishte rrugë tërësisht fushore, kontraktorët kërkuan dhe realizuan kontratë shtesë për të.
75 përqind të shumës ose 11.4 milionë euro detyrime të prapambetura (qeveria e PD të tilla grumbulloi plot 650 milionë euro!) i pagoi qeveria Rama 1 deri në fund të vitit 2017.
Loti i parë, që PD pretendon se e përfundoi, realisht përfundoi në nëntor 2017.
Të dyja lotet e tjera, në terren plotësisht fushor, që qeveria e PD i nisi, por as i mbaroi dhe as i pagoi, përfunduan së ndërtuari, loti i dytë në dhjetor 2017 dhe loti i tretë në dhjetor 2016.

2. Opozita pretendon se tani zhvillohen tenderime të trefishta për të njëjtin segment rruge, duke akorduar fonde shtesë, krejtësisht abuzive dhe të pambështetura.
E vërteta: Projekti për lotet 4, 5 dhe 6, tërësisht në zonë malore, që PD e inicioi, por për të cilat nuk kontraktuan dhe nuk bënë një metër rrugë, u ripunua nga projektues të kontraktuar pranë ARRSH në vitin 2018, për t’iu përshtatur standardeve të reja të projektimit, të miratuara me VKM nr.628 të vitit 2015, si dhe manualit të çmimeve, të miratuar me VKM nr. 629 të vitit 2015.
Sipas INSTAT, manuali i punimeve shtetërore i vitit 2015 përmban çmime mesatarisht 30% më të larta se manuali i punimeve shtetërore i vitit 2005, mbi bazën e të cilit u kontraktuan dhe u përfunduan tre lotet e para. Vlera tërësore e të tetë loteve të projektuara nga PD kapte shifrën 10.6 miliardë lekë me projektin e vitit 2008, ose 86 milionë euro me këmbimin lekë-euro të vitit 2008. Por, opozita këtë vlerë nuk e deklaron.
Sepse nëse do shpreheshin, duke ponderuar shifrën 86 milionë euro me 30% më shumë çmime të rritura, sipas manualit të punimeve shtetërore të vitit 2015, del një shifër akoma më e lartë se sa shifra tërësore sa ka kushtuar rruga Kardhiq-Delvinë prej 108 milionë euro, që PD sot e atakon si me shtesa punimesh dhe çmime të fryra abuzivisht.
Prandaj të gjitha vlerat e projektit të vitit 2018 për rrugën dhe të punimeve të përfunduara tashmë nga Qeveria aktuale, po ja vëmë qytetarit në dispozicion, të gjykojë ai nëse ka abuzime dhe çmime të fryra për ndërtimin e kësaj rruge kaq të rëndësishme për turizmin e vendit tonë dhe për zhvillimin e zonave me potencial turistik.
Më poshtë karakteristikat e të pesë loteve të tjera të kontraktuara dhe ndërtuara gjatë viteve 2018-2022.

• Loti 4:
(Filluar në Shtator 2018, përfunduar në Tetor 2021). Rruga fillon në afërsi të fshatit Kardhiq deri në afërsi të Tunelit të Skërficës, ka një gjatësi prej 6.150 Km dhe shtrihet e gjitha në terren malor, me gërmime të mëdha, shoqëruar me vepra arti: 2 ura të mëdha me gjatësi 150m dhe 60m dhe mure të larta mbajtës.
Gjatë zbatimit të kontratës u vërejt se formacionet gjeologjike në vend ishin të ndryshme nga parashikimet e projektit (fortësia e formacionit në gërmim ishte më e lartë se parashikimi në projekt). Kjo solli rritjen e vlerës së kontratës, duke u zgjidhur kontraktualisht nëpërmjet një kontratë të re shtesë. Për të vërtetuar formacionin e ri gjeologjik, janë zhvilluar studime gjeologo-inxhinierike shtesë të thelluara, shoqëruar me provat laboratorike për çdo seksion të gërmuar.

• Loti 5:
(Filluar në Shtator 2018, përfunduar në Tetor 2021). Rruga fillon në afërsi të fshatit Fushë-Vërri deri në afërsi të fshatit Senicë, ka një gjatësi prej 3.058 Km dhe shtrihet e gjitha në terren malor, me gërmime të mëdha, shoqëruar me vepra arti: 2 ura 60m dhe 10m dhe mure mbajtës të larta.

Gjatë zbatimit të kontratës u evidentuan fenomene gjeologjike të paparashikuara në disa zona të mëdha gërmimi (tip U-Sec skarpata deri në 25m) të cilat shfaqën paqëndrueshmëri të skarpatës, për shkak të dherave të shkrifët. Për këtë arsye, zbatimi i projektit fillestar në këto zona ishte i pamundur, pasi rrezikonte sigurinë e rrugës në tërësi. Pas studimeve të thelluara gjeologo-inxhinierike, u riprojektuan këto zona, duke parashtruar një zgjidhje inxhinierike, nëpërmjet uljes së këndit të skarpatës dhe masave të tjera, çka implikoi kosto të shtuara për projektin, të cilat u zgjidhën kontraktualisht nëpërmjet një kontrate shtesë.

• Loti 6:
(Filluar në Shtator 2018, përfunduar në Dhjetor 2021). Rruga fillon në afërsi të fshatit Senicë deri në afërsi të Tunelit të Skërficës, me një gjatësi prej 4.650 Km dhe shtrihet e gjitha në terren malor, me gërmime të mëdha, shoqëruar me vepra arti tip box culvert dhe mure të larta mbajtës.

Gjatë zbatimit të punimeve, u vërejt se në kilometrin e fundit të segmentit, këndi i orientimit të shtresave gjeologjike paraqiste rrezikshmëri për përdoruesit e rrugës, duke aktivizuar zona rrëshqitje në të gjithë këtë gjatësi. Këto zona rrëshqitjeje u tentuan të riparoheshin, por pa sukses. Për këtë arsye, lindi nevoja e rishikimit të projektit, për të garantuar një zgjidhje afatgjatë në favor të sigurisë rrugore. Zgjidhja e propozuar konsistoi në spostimin e aksit rrugor, duke përdorur një sistem terramesh, për të minimizuar gërmimin dhe duke e rikompozuar seksionin në mbushje. Sistemi i terrameve u propozua si zgjidhje e detyruar, për shkak të pjerrësisë së madhe të terrenit dhe pranisë së përroit në anën e majtë të rrugës. Zgjidhja implikoi kosto të shtuara për projektin, të cilat u zgjidhën kontraktualisht me një kontratë të re shtesë.
Puna për të ndërtuar lotet 4,5 dhe 6 solli detyrimin për të ripunuar projektin, për shkak të fenomeneve të ndodhura gjatë zbatimit të kontratave. ARRSH, së bashku me konsulentët e saj, u përpoq që zgjidhjet inxhinierike të zbatuara të sillnin kosto minimale për buxhetin e shtetit dhe ndikimin minimal mjedisor në zonë.
• Loti 7:
(Filluar në Gusht 2020, përfundon në Gusht 2022). Loti 7 ose Tuneli i Skërficës. Fillon në grykën e Skërficës, krahu verior, Tuneli i Skërficës L=1316m dhe Tuneli SOS L=670m), ka një gjatësi prej 2.630 Km dhe gjerësi të asfaltuar 9.5 m.

Tuneli në projektin fillestar të vitit 2008 duhej të kushtonte 3.6 miliardë lekë ose 29.3 mln euro, me këmbimin valutor të asaj kohe. Po përfundon për 2.2 miliardë lekë ose 18.3 mln euro.

• Loti 8:
Sinjalistikë dhe Siguri rrugore nga Loti 1 deri në lotin 6 (Filluar në Mars 2022, po përfundon tani në Qershor 2022). Fillon nga kthesa te ura e Kardhiqit deri në fshatin Shijan (pa përfshirë Lotin 7), në gjatësinë prej 31.4 Km, me sinjalistikë vertikale dhe horizontale, si dhe barrierat e sigurisë rrugore, sipas projektit. Sinjalistika që në projektin fillestar ka qenë i përcaktuar si një segment më vete, si lot më vete, dhe nuk ka pasur shtim të një loti të ri. Sinjalistika është mbajtur si një lot më vete që nuk ishte përcaktuar në asnjë pjesë të loteve të tjera.

Për shkak se projekti fillestar nuk përfshinte zërat e sinjalistikës dhe sigurisë rrugore për asnjë nga lotet (përveç lotit 7) ky objekt parashikon vendosjen e të gjithë elementëve të nevojshëm, pa të cilat një segment rrugor nuk mund të funksionojë.

Loti 8 ka edhe rivitalizim skarpatesh, ose ndryshe vendosje rrjetash mbrojtëse për rënien e gurëve dhe gjelbërimin e skarpateve. Me këto punime, përmirësohen ndjeshëm kushtet e mirëmbajtjes dhe ulet numri i aksidenteve rrugore.
E vërteta është aty, në sytë e atyre që duan të shohin dhe qytetarëve që tashmë do ta përdorin këtë rrugë të shumëpritur, që afron ndjeshëm Sarandën dhe Delvinën me pjesën tjetër të vendit dhe i jep një tjetër hapësirë zhvillimit të turizmit në këtë zonë.

TË NGJASHME

TË FUNDIT

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
backlinkbacklink alwso shellseoankara escortucuz sigarafree shopcamel sigaracaptain blackdjarum blackCavallo SigaraDunhill SigaraHarvest SigaraMarvel sigaraSenator sigaraAl Capone SigaraOme SigaraMarlboro Double FusionMarlboro ShuffleMarlboro TouchMarlboro RedMarlboro TouchMarlboro Edge SlimMarlboro Touch Bluecaptain blackgörükle escortyalova escorthacklink satışhacklinksite analizseo analizhacklink alhacklink nedirbacklinkmini shellmadspot shellwso shell txtBase 64 Encodealfa shellIndoxploit shellindoxploit shellb374k shellphp Mailleradana escortadana escortsohbet numaralarıcialis fiyatcialis 20 mgcialis 5 mgcialis 100 mgcialis satışcialis jelcialis siparişcialiscialis nedirviagra fiyatviagra 100 mg fiyatviagraviagra fiyatviagra nedircialis fiyatıcialis jelcialiscialis 5 mgcialis 20 mgcialis 100mggeciktirici spreygeciktiricistag 9000liftanovagravigrandeorcafilflynta 20 mgcombo 100 mgsildegravigrandejeligrasinegralifta 5 mglifta 20 mgdegraviagra 100 mgviagra fiyatıviagra nedirviagra siparişcinsel hastalıklarkamagra jelankara escortmersin escortizmir escortantalya escortadana escortBursa Escortdenizli escortdiyarbakır escorteskişehir escortgaziantep escortistanbul escortkayseri escortkocaeli escortkonya escortkütahya escortmalatya escortsakarya escortsamsun escortsivas escorttekirdağ escorttrabzon escorturfa escortvan escortbodrum escortmarmaris escortfethiye escortkuşadası escortçeşme escortdidim escortbuca escortbornova escortkarşıyaka escortkonak escortalsancak escortaliağa escortgöztepe escortgaziemir escortkarabağlar escortesenyurt escortbeşiktaş escorttuzla escortfatih escortpendik escortbeylikdüzü escortgaziosmanpaşa escortkartal escortbağcılar escortsilivri escortümraniye escortmaltepe escortbeyoğlu escortbahçelievler escortbaşakşehir escortbahçeşehir escortesenler escortüsküdar escortkadıköy escortşişli escortmecidiyeköy escortsarıyer escorttaksim escortetiler escortbebek escortataşehir escortbakırköy escortzeytinburnu escorteyüp escortavcılar escortbüyükçekmece escortkurtköy escortşirinevler escortbayrampaşa escortkasımpaşa escortescortbacklink salesFile Manager shellb374k shellk2ll33d shellBypass shellMadspot shellbedava bonus1xbet girişdert hattıdert hattısohbet hattımersin escortgaziantep escortbedava bonusgaziantep escortGoogle Sıra Bulucupubg hile alSobranie Sigaracaptain blackdjarum blackmarlboro double fusionmarlboro touch blueCavallo Sync MentollüParliament Night Bluewinston dark bluewinston slender bluekent switchkent d range bluecaptain blackmarmaris escortmarvel sigarawinston dark blue fiyatwinston slender bluemarlboro touchparliament night blue fiyatcaptain blackmarlboro double fusionolmeca tekila fiyatdjarum blackheets sigaraparliament reservemonte cristo habanacamel sigarakent switch fiyatlucky strikefree shopmarlboro touch blue fiyatmarlboro double fusionmarlboro goldharvest sigarar57 shellalfa shellcaptain blackmarvel sigarawinston dark bluemarlboro touch blueparliament night blue fiyatcavallo sigaramarlboro double fusionlm sigaraadana escortparliament night blue fiyatafyon escortaydın escortbalıkesir escortbolu escortçanakkale escortedirne escortelazığ escorterzurum escorthatay escortısparta escortmanisa escortmaraş escortmardin escortmuğla escortmuş escortrize escorttunceli escortuşak escortyozgat escorttokat escortzonguldak escortaksaray escortyalova escortağrı escortamasya escortalanya escortmanavgat escortankara escortantalya escortbursa escortdenizli escortdiyarbakır escorteskişehir escortgaziantep escortistanbul escortizmir escortkayseri escortkocaeli escortkonya escortkütahya escortmalatya escortmersin escortsakarya escortsamsun escortsivas escorttekirdağ escorttrabzon escorturfa escortvan escortmarmaris escortbodrum escortfethiye escortkuşadası escortçeşme escortdidim escortbuca escortbornova escortkarşıyaka escortkonak escortalsancak escortaliağa escortgaziemir escortkarabağlar escortesenyurt escortbeşiktaş escorttuzla escortfatih escortpendik escortbeylikdüzü escortgaziosmanpaşa escortkartal escortbağcılar escortsilivri escortümraniye escortmaltepe escortbeyoğlu escortbahçelievler escortbaşakşehir escortbahçeşehir escortesenler escortüsküdar escortkadıköy escortşişli escortmecidiyeköy escortsarıyer escorttaksim escortetiler escortbebek escortataşehir escortbakırköy escortzeytinburnu escorteyüp escortavcılar escortbüyükçekmece escortkurtköy escortşirinevler escortbayrampaşa escorthalkalı escortafyon escortaydın escortbalıkesir escortbolu escortçanakkale escortedirne escortelazığ escorterzurum escorthatay escortısparta escortmanisa escortmaraş escortmardin escortmuğla escortmuş escortrize escorttunceli escortuşak escortyozgat escorttokat escortzonguldak escortaksaray escortyalova escortağrı escortamasya escortalanya escortmanavgat escortsincan escortwso shellwso green shelldenizli dil konusma terapistidenizli dil konusmayalova escortşişli bayan escortşişli escortistanbul escortgörükle escortistanbul escortmecidiyeköy escortşişli escortkurtköy escortsosyal ablagaziantep escortlarısohbet hattısohbet hatlarısohbet numaralarıkent d range blueMelbetpendik escortcamel sigaraparliament night blue fiyatvotka fiyatlarımarlboro double fusionviagra fiyatcaptain blackçam balı faydalarıçam balı nedirtuzla escortaydınlı escortorhanlı escorttepeoren escortyalova escortbursa escortgorukle escortbursa escort bayanbursa sinirsiz escortbursa escortescort bayanaltiparmak escortnilüfer escortotele gelen escortbursa merkez escortbursa merkez escortbursa escortescort bayanaltiparmak escortbursa eve gelen escortbursa otele gelen escortbursa sınırsız escortgörükle escortescort bursatuzla escorttuzla escort bayanwhmcs killer v4bodrum escortbodrum escortbodrum escortbayrampaşa escortbeşiktaş escortçağlayan escorttaksim escortbakırköy escortistanbul escortgüngören escortkasımpaşa escortkaynarca escortesenyurt escortistanbul escortacıbadem escortadalar escortadapazarı escortalibeyköy escortaltınşehir escortanadoluhisarı escortanal escortarnavutköy escortatakent escortbahariye escortbahçeköy escortbahçelievler escortbalmumcu escortbaşakşehir escortantalya escort bayanbebek escortbebek escortataşehir escortbeyazıt escortbeykoy escortbeyoğlu escortbomonti escortbüyükdere escortcaddebostan escortçapa escortçengelköy escortcevizlibağ escortcihangir escortçubuklu escortdragos escortedirnekapı escortkurtköy escorteminönü escortankara escortavcılar escortgebze escorthalkalı escortşişli escorteve gelen escorteyüp escortfenerbahçe escortfeneryolu escortfikirtepe escortfındıklı escortfındıkzade escortflorya escortfulya escortgalata escortgrup escortgulhane escortgulsuyu escortharbiye escortharem escortharem escorthasanpaşa escortincirli escortıspartakule escortistanbul escortistanbul escortkabataş escortdjarum blackolimpbet kzmarlboro double fusionlifta 20 mglifta 5 mgdegraorcafilviagra hapviagra siparişviagra fiyatıviagra satışviagraeczacıbaşı viagra fiyatlarıviagra siparişviagra fiyatıdjarum blackyalova escortçınarcık escortsertleştirici hap çeşitlerisertleştirici hap yorumlarıeczanede satılan cinsel güç ilaçlarısertleştirici hap isimlericinsel hap isimlericinsel gücü artıran ilaçlarpenis sertleştirici hap çeşitlericinsel güç artırıcı ilaç isimleriereksiyon hapı isimlerisertleştirici ilaç isimlerişişme bebek çeşitlericinsel güç arttırıcı hap isimlerieczanede satılan cinsel ilaç isimlerien iyi performans arttırıcı ilaç isimleripenis serleştirici haplarbayan istek arttırıcı damla çeşitleribayan azdırıcı hap çeşitlericinsel güç arttırıcı hap çeşitleridjarum blacksertleştirici hap markalarıpenis sertleştirici ilaç çeşitlerisertleşmeye en iyi ilaçcinsel ilaç isimlerierkek cinsel gücü arttırıcı ilaç çeşitlericaptain blackcinsel gücü artıran ilaç fiyatlarıcinsel güç arttırıcı ilaç yorumlarıeczanede satılan cinsel gücü arttıran ilaç isimleriereksiyon sağlayıcı ilaç çeşitlericinsel güç arttırıcı ilaçcinsel gücü arttıran ilaç markalarıen iyi geciktirici hap isimlerien iyi geciktirici sprey çeşitlerimarlboro double fusioncamel sigaracinsel gücü artıran ilaç incelemeleridjarum blacksertleşmeye iyi gelen ilaç isimlerimarlboro goldeczanede satılan viagrawinston lightwinston dark bluecialis resmi satış sitesiMarlboro Touch Graycinsel güç arttırıcı macunvega 100 mg hapcaptain black bluenovagra geciktirici hapolmeca tekilaeczane cialis fiyatıBackwoods Islak Purocialis satın alerkek azdırıcı damlaviagra satış fiyatıerkek azdırıcı hap isimleriwinston dark blue fiyatiçmeler escorttepeören escortaydınlı escortorhanlı escortyalova escortfree shopsex hikayependik escortyalova escortgörükle escortçınarcık escortkartal escorttuzla escortpendik escortmaltepe escortbostancı escortataşehir escortdjarum blackabana haberagrı habertunceli haberafyon haberescortescortescortescortescortescortescortescortescortkartal escortşişli escortşişli escort bayankurtkoy escorttuzla escortsoundtracker.fmsoundtracker.fmsoundtracker.fmsoundtracker.fmsoundtracker.fm/bnsoundtracker.fm/en/mecidiyeköy escortEn İyi Geciktirici Hap İsimleri ve ÇeşitleriCinsel Gücü Artıran Macun İsimlerikent slim blackchivas regalyeşil perişişli bayan escortsisli bayan escortşişli bayan escortsisli bayan escortsincan eescortKolej escortDikmen escortBalgat escortÇankaya escortCebeci escortDemetevler escortKızılay escortKeçiören escortEtlik escortEtimesgut escortEryaman escortYenimahalle escortOtele gelen escortRus escortankara rus escortAnkara escortEtlik escortKeçiören escortAnkara escortAnkara escortEryaman escortAnkara escortÇankaya escortkartal escortmersin escortbedava bonus veren bahis siteleriBalgat escortBeşevler escortÇankaya escortCebeci escortDikmen escortDemetevler escortEryaman escortEtimesgut escortEtlik escortKeçiören escortKızılay escortKolej escortMaltepe escortOtele gelen escortRus escortYenimahalle escortDikmen escortElvankent escortSincan escortşişli escortistanbul escort bayanmecidiyeköy escortbetwinnerçorumsporslotticasoundtracker.fm/bn/melbet-casino/teknoloji haberlerihaberlerson dakika haberleriekonomi haberlerihaberlerpendik escortkurtkoy escorttuzla escortslottywaymostbet saytiantalya escortmostbetlondon escortsescorts agencyescorts in londonlondon escort girlsbetwinnerSex hikayeSeks HikayeleriEnsest hikayeleradana escortadıyaman escortafyon escortağrı escortaksaray escortamasya escortankara escortantalya escortantep escortardahan escortartvin escortaydın escortbalıkesir escortbartın escortbatman escortSeks erotik hikayeSikiş hikayeleribayburt escortbilecik escortbingöl escortbitlis escortbolu escortburdur escortbursa escortçanakkale escortçankırı escortçorum escortdenizli escortdiyarbakır escortdüzce escortedirne escortelazığ escorterzincan escorterzurum escorteskişehir escortgiresun escortgümüşhane escorthakkari escorthatay escortığdır escortısparta escortistanbul escortizmir escortizmit escortkarabük escortkaraman escortkars escortkastamonu escortkayseri escortkıbrıs escortkilis escortkırıkkale escortkırklareli escortkırşehir escortkocaeli escortkonya escortkütahya escortmalatya escortmanisa escortmaraş escortmardin escortmersin escortmuğla escortmuş escortnevşehir escortniğde escortordu escortosmaniye escortrize escortsakarya escortsamsun escortsiirt escortsinop escortşırnak escortsivas escorttekirdağ escorttokat escorttrabzon escorttunceli escortzonguldak escorturfa escortuşak escortvan escortyalova escortyozgat escortacarkent escortmostbetuz.livemoda escortkaynarca escortatalar escortcevizli escortmaltepe escortistanbul escortviagra eczane satışcialis eczane satışpenis sertleştirici hap isimleri ve çeşitleripenis sertleştirici cinsel haplarbursa escortbursa escortgorukle escortşişli escortşişli rus escortşişli iranlı escortşişli escortnilüfer escortyalova escortyalova escortyalova escort bayankurtuluş escortseobridge istanbulkapı doktorufotoselli kapıdöner kapıepoksiCinsel Sağlık ÜrünleriKamagra jelCialis fiyatvega 100 mgViagra fiyatViagra fiyat 2022Cinsel ilaçlarCinsel sağlık ilaçlarıVega 100 mg fiyatVega 100 mgCialis fiyatCialis 5 mg fiyatCialis 20 mg fiyatKamagra jelViagra fiyatkamagra jelCialis 100 mg fiyatcialis fiyatcobra 130 mgViagra eczaneCialis eczaneKamagra jel eczanelevitra fiyatVega 100 mg eczaneCinsel performans artırıcı ilaçlarBayan azdırıcı damlaGeciktirici spreyviagra fiyatviagra satışcinsel sağlık ürünlericinsel eczaneonline eczanecinsel ilaçlarzayıflamakamagraviagrapenis büyütmeViagra 30 lu fiyatOrijinal viagraViagra 4 lü tablet fiyaterken boşalma tedaviOrijinal viagra 4 lü fiyatKamagra jel fiyatereksiyon haplarıKamagra 100 mg tabletkadın azdırıcıafrodizyak parfümlerCialis 5 mg 28 tabletEreksiyon haplarıCobra 130 mg kırmızı tabletcialis eczanesertleştirici haplar eczanebayan azdırıcı fiyatkadın azdırıcı damlasertleştirici ilaçlarcialis fiyatviagra fiyatBayan azdırıcı eczanepenis büyütücüCinsel güç artırıcı ilaçlar eczaneKamagra jel 7 li paketkamagra jel satışgeciktirici sprey fiyatViagra 30 lu tabletKamagra jel yorumlarıbayan azdırıcılarerkek azdırıcıLevitra fiyatgeciktirici spreyLevitra 20 mg fiyatcialis siparişLady era bayan viagrası azdırıcı hapviagra eczaneVega 100 mg eczanebayan azdırıcı eczaneistek arttırıcı damlaLady era bayan azdırıcı damlacinsel güç arttırıcı ilaçlareczanelerde satılan geciktiricilerKamagrakamagra fiyatçin topuCinsel ürünlercialis satışVega 30 lu tabletorjinal viagraViagra 30 tabletEczanelerde satılan geciktiricilerAfrodizyak etkili azdırıcı parfümlercialis 5 mgviagra 30 lu fiyatViagra 100 mg fiyat 4 lüCialis 100 mg 30 luviagra 4 lü tabletcialis 4 lü tabletviagra 30 lu tabletcialis 100 mgcialis 20 mgcialis 100 mgcinsel eczanependik escortepoksi zemin kaplamasertleştirici hap eczanecinsel güç arttırıcı sertleştirici happenis sertleştirici ilaç ve haplarpenis sertleştirici cinsel hapeczanelerde satılan cinsel gücü artıran ilaçcialis satışı ve siparişibridge istanbulhasta yatağıdenizli konusma bozukluguMagic london escortsindependent london escortsDubai hot escortEscort girl dubaişişli escortşişli escort bayanyalova escortyalova escort bayanviagracialis 20 mg eczane fiyatıcialis 5 mg fiyatbayan azdırıcıbayan istek arttırıcılady erabayan azdırıcı damlabayan istek arttırıcı damlaviagrakalbe zarar vermeyen sertleştiriciviagracialis fiyatcialis fiyatıcialis fiyatlarıcialis satışcialis siparişcialis satın alcialis 100 mgcialis 5 mgcialiscialis 20 mgcialis jelviagra fiyatviagra fiyatıviagra satışviagra siparişviagraviagra 100 mgviagra kremviagra kremviagra satın almecidiyeköy escortataköy escortavcılar escortbakırköy escortesenyurt escortşişli escorttaksim escortbeşiktaş escortşişli escortmecidiyeköy escortesenyurt escortbeylikdüzü escortbaşakşehir escorttaksim escortavcılar escorthalkalı escorttorba escortbodrum escortizmir escortakyarlar escortbitez escortgümbet escortgündoğan escortkonacık escortortakent escortturgutreis escortyalıkavak escortyalova escortyalova otele gelen escortyalova eve gelen escortaksaray escortatakent escortataköy escortataköy eve gelen escortataköy masöz escortataköy-otele-gelen-escortataköy rus escortataköy türbanlı escortataköy ucuz escortataköy üniversiteli escortataşehir escortavcılar escortavcılar eve gelen escortavcılar masöz escortavcılar otele gelen escortavcılar rus escortavcılar türbanlı escortavcılar ucuz escortavcılar üniversiteli escortavrupa yakası escortbağdat caddesi escortbahçelievler escortbahçesehir escortbakırköy üniversiteli escortbakırköy escortbakırköy eve gelen escortbakırköy masöz escortbakırköy otele gelen escortbakırköy rus escortbakırköy türbanlı escortbakırköy ucuz escortbaşakşehir escortbeşiktaş escortbeşyol escortbeykent escortbeylikdüzü escortbeylikdüzü eve gelen escortbeylikdüzü masöz escortbeylikdüzü otele gelen escortbeylikdüzü rus escortbeylikdüzü türbanlı escortbeylikdüzüucuz escortbeylikdüzü üniversiteli escortbeyoğlu escortbizimkent escortbostancı escortbüyükcekmece escortesenyurt escortesenyurt eve gelen escortesenyurt otele gelen escortesenyurt rus escortesenyurt turbanlı escortesenyurt ucuz escortesenyurt üniversiteli escortetiler escorteve gelen escortfatih escorthalkalı escorthalkalı eve gelen escorthalkalı masöz escorthalkalı otele gelen escorthalkalı rus escorthalkalı türbanlı escorthalkalı ucuz escorthalkalı üniversiteli escortharamidere escortinnovia escortistanbul escortkadıköy escortkağıthane escortkartal escortküçükçekmece escortmaltepe escortmecidiyeköy escortmerter escortotele gelen escortpendik escortrus escortsarıyer escortsefaköy escortsilivri escortşirinevler escortşirinevler türbanlışirinevler ucuzşişli escortsınırsız escorttaksim escorttesettürlü escorttopkapı escorttürbanlı escorttüyap escortucuz escortümraniye escortüniversiteli öğrenci escortyabancı escortyenibosna escortzeytinburnu escortsmm panelgaziantep escortmersin escortpostegropostegroweb postegroweb postegropostegro lilialanya escortbodrum escortdidim escortfethiye escortkuşadası escortmanavgat escortmarmaris escortLondon escortseczane sertleşme haplarıyapay kızlık zarıkaynarca escortatalar escortcevizli escortescort sitesi açmakgümüşlük escortgündoğan escortEscorts İn BodrumBodrum Bayan Escortgüvercinlik escorttürkbükü escortpostegropostegroweb postegropostegropendik escortizmit escortkocaeli escortizmit escortkocaeli escortgebze escortgölcük escortdarica escortizmit otele gelen escortizmit eve gelen escortkocaeli evi olan escortotele gelen escortizmit sınırsız escortcialis 20 mg fiyatcialis 100 mg fiyatcialis 5 mg fiyatcialis 5 mg fiyatviagra 100 mg fiyatviagra satış fiyatcialis satış fiyatcialis fiyatcialis fiyatlarıcialis satışcialis 100 mgcialis 5 mgcialis 20 mgcialis 5 mg fiyatcialisviagra fiyatlarıcialis fiyat eczanepostegropostegrocinsel hastalıklarereksiyon sorunu